Hello world!

 

2_Uniwersytet Wrocławski_logotyp_Pl

Welcome to the official website of the interdisciplinary scientific club Variograf, which is part of the University of Wrocław/ Poland

Witamy na oficjalnej stronie interdyscyplinarnego kola naukowego Variograf, które jest częścią Uniwersytetu Wrocławskiego

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meeting 12.10

Variograf Scientific Club would like to invite all members and everyone interested in our work for the meeting which will take place in the room 32, Institute of Pedagogy, ul. Dawida 1, this Thursday 12.10 at 6.30PM

Członków IKN Variograf oraz wszystkich zainteresowanych jego działalnością zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie, które odbędzie się w czwartek 12.10 o godzinie 18:30 w sali 32

Posted in Uncategorized | Leave a comment

After ECS2017 conference

Lot of thx to all the people seriously engaged in organizing the conference. First of all to our secretary – Patrycja Karpińska and Luba Jakubowska, Aleksandra Marcinkiewicz- Wilk, Kamil Błaszczyński, Jacek Gulanowski, Beata Działa, Magda Rakiej, Sylwia Bokuniewicz, Jacek Skorupski, Agata Chmielarz and Kuba Majkowski.  Ist was a great success (as usually). We had finally 40 participants from 12 countries including USA, India, Australia, Russia and Iran (6 Polish academic centers and 22 from abroad)

 

Photos from the conference already avalible!   

link to the album

Posted in Uncategorized | Leave a comment

1.06.2017 Elections

We will see on Thursday (1.06.2017) around 6.30PM, room 58 of the Institute of Pedagogy, ul. David 1. At the next meeting we will select new authorities for next year. Presence of all members of the Club is mandatory.

 

Widzimy się w czwartek (1.06.2017r.) o 18:30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. Na najbliższym zebraniu będziemy wybierać nowe władze na przyszły rok. Obecność wszystkich członków Koła obowiązkowa.

Posted in meeting, Uncategorized | Leave a comment

Meeting 11.05.2017

I invite you to the meeting on Thursday (11.05.2017) around 6.30PM, room 58, Institute of Pedagogy, ul. David 1. At the next meeting Jacek Skorupski will present the topic ,,Developmental psychology in Marvel's films”.

 

Zapraszam na spotkanie w czwartek (11.05.2017r.) o 18:30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. Na najbliższym zebraniu Jacek Skorupski zaprezentuje temat ,,Psychologia rozwojowa w filmach Marvela”.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

I invite you to the meeting on Thursday (20.04.2017) around 6.30PM, room 58, Institute of Pedagogy, ul. David 1. At the next meeting Łukasz Kaszkowiak will present the topic "Universal Mannerism". Heated discussion guaranteed

Posted in meeting | Leave a comment

Meeting 6.04.2017

I invite you to a meeting on Thursday (6.04.2017r.) around 6.30PM, room 58, Institute of Pedagogy, ul. David 1. At the next meeting, our colleague Aleksandra Neyman will present the topic “Image of women in the Polish feminist memes”. We will also talk about the questionnaire for the study ,,Changes in the motivation for studying” that will be conducted by Variograf. We will not have a meeting next week.

Zapraszam na spotkanie w czwartek (6.04.2017r.) o 18:30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. Na najbliższym zebraniu nasza koleżanka Aleksandra Neyman wystąpi z prezentacją ,,Obraz kobiety w polskich, feministycznych memach internetowych”. Będziemy też omawiać ankietę do badania ,,Zmiany motywacja w studiowaniu”, które będziemy realizować jako Variograf. W przyszłym tygodniu (tj. 13.04.2017r.) spotkania nie będzie.

Posted in meeting | Leave a comment

Meeting 30.03.2017

I invite you to a meeting on Thursday (30.03.2017r.) around 6.30PM, room 58, Institute of Pedagogy, ul. David 1. At the next meeting our colleague Angelika Lesiewicz will present the topic “Music therapy in school and out-of-school education”. We will also create a questionnaire for the study “Changes in the motivation forstudying” that will be conducted by Variograf.

Zapraszam na spotkanie w czwartek (30.03.2017r.) o 18:30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. Na najbliższym zebraniu nasza koleżanka Angelika Lesiewicz wystąpi z prezentacją ,,Muzykoterapia w edukacji szkolnej i pozaszkolnej”. Będziemy też tworzyć ankietę do badania ,,Zmiany motywacja w studiowaniu”, które będziemy realizować jako Variograf.

Posted in meeting | Leave a comment

Meeting 16.03.2017

We invite everyone interested in the work of the Interdisciplinary Scientific Club ,,Variograf” to a meeting this Thursday at 6.30PM in Room 58a, Institute of Pedagogy, ul. Dawida 1. We will not have a meeting next week.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych naszą działalnością. Spotkanie w czwartek od 18.30 w sali 58a Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. W przyszłym tygodniu (tj. 23.03.2017r.) spotkania nie będzie.

Posted in meeting | Leave a comment

Meeting 9.03.2017

We invite everyone interested in the work of the Interdisciplinary Scientific Club ,,Variograf” this Thursday at 6.30PM, Room 58, Institute of Pedagogy, ul. Dawida 1.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych naszą działalnością. Spotkanie w czwartek (9.03.2017r.) o 18:30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1

Posted in meeting, Uncategorized | Leave a comment

Education Culture Society Conference 2017 new deadline for articles

Ladies and gentleman,
We would like to announce that we have extended the deadline for submitting abstracts and articles for the 4th Education Culture Society international conference.
The new deadline for sending abstracts, full articles and paying conference fee is 31st March, 2017. Articles which will be sent before 31st March will be published in the second issue of Journal of Education Culture and Society. The second issue will still be published in print before the conference in September!
Please find more information about the conference here: http://variograf.uni.wroc.pl/conference/ecs2017/
Link to the application form: https://docs.google.com/forms/d/1Klly7FpLT0s9ExQ68VHtjuxHUNlHA9aGOk1_fBnu2gc/edit

With kindest regards,
ECS Team

Posted in conference | Leave a comment