I would like to invite you to a meeting on Thursday (10 XI 2016) around 6 PM, room 58, Institute of Pedagogy, ul. Dawida 1. At the next meeting Marta Górczyńska will present the topic ,,Rola pomocy postpenitencjarnej w readaptacji społecznej skazanych”. Thursday meeting will begin with a brief training on the platform EPALE

 

Zapraszam na spotkanie w czwartek (10 XI 2016r.) o 18:00 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. Na najbliższym zebraniu Marta Górczyńska wystąpi z prezentacją ,,Rola pomocy postpenitencjarnej w readaptacji społecznej skazanych”. W czwartek zaczniemy jednak od krótkiego szkolenia na temat platformy EPALE
http://www.utw.wroclaw.pl/node/404
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>