TALENTY 2018 (PL)

Szanowni Państwo,

działające przy Uniwersytecie Wrocławskim Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf we współpracy z Fundacją Pro Scientia Publica oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

XIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY 2018

która odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2018 r. na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w wybranym centrum szkoleniowym we Wrocławiu.

Konferencja służyć ma promowaniu młodych talentów naukowych, ale też idei badań i analiz interdyscyplinarnych. Do udziału zapraszamy szczególnie najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także asystentów, młodych adiunktów i wykładowców.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą edukację oraz jej związki z kulturą, psychologią i społeczeństwem,  a także z innymi dziedzinami nauki. Do udziału zapraszamy przedstawicieli pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych, na przykład psychologii, filozofii, historii, socjologii, ekonomii, zarządzania, filologii, politologii.

Teksty wystąpień, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, są publikowane w czasopiśmie „Ogrody Nauk i Sztuk” (www.ojs.ogrodynauk.pl), znajdującym się na ministerialnej liście czasopism punktowanych B (5 pkt). Najlepsze teksty mają szanse trafić w postaci tłumaczeń do międzynarodowego czasopisma „Journal of Education Culture and Society” (www.ojs.jecs.pl), mającym na liście ministerialnej aż 13 pkt. i bedącym jednym z najlepszych polskich czasopism naukowych. O tym specjalnym wyróżnieniu decyduje  redaktor naczelny. Wszystkie artykuły publikowane są w wersji papierowej i jendocześnie online (co zwiększa szanse na cytowanie) oraz otrzymują unikalny numer DOI, będący dodatkowym certyfikatem jakości naukowej tekstu. Każda osoba, która wyśle swój tekst do publikacji, dostanie szczegółową informację zwrotną oraz szansę na poprawienie tekstu lub zgłoszenie nowego w przypadku definitywnego odrzucenia przez recenzentów.

W programie konferencji, oprócz wystąpień plenarnych i obrad w sekcjach, znajdują się warsztaty w zakresie redagowania tekstów naukowych, które poprowadzą doświadczeni redaktorzy naszych czasopism naukowych. Warsztaty pozwolą na zapoznanie się ze szczegółowymi wymaganiami stawianymi tekstom naukowym publikowanym w naszych czasopismach i pomogą uniknąć podstawowych błędów eliminujących zgłaszane teksty już na samym początku. Doświadczenie pokazuje, że warsztaty te są niezwykle przydatne zarówno dla debiutantów, jak i autorów mających już na swoim koncie pierwsze publikacje. Warsztaty zostaną przeprowadzone  w pierwszym dniu konferencji. Istnieje możliwość uczestniczenia w warsztatach przez osoby nieuczestniczące w konferencji.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma certyfikat potwierdzający udział, a osoba prezentująca swoje wystąpienie uzyska certyfikat uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem wystąpienia należy przesłać do końca października 2018 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

formularz rejestracyjny

Opłatę konferencyjną w wysokości 170 zł dla studentów i doktorantów lub 300 zł dla pozostałych uczestników oraz/ lub opłatę za udział w warsztatach w wysokości 165 zł dla studentów i doktorantów lub 330 zł dla pozostałych uczestników należy wnieść w październiku 2018 na konto fundacji Pro Scientia Publica z dopiskiem „Konferencja TALENTY”.

Dane do przelewu:

Fundacja Pro Scientia Publica

ul. Redycka 37, 51-169 Wrocław

numer rachunku: 39 2130 0004 2001 0536 2769 0001

Na pełną wersję tekstu przygotowanego do druku oczekiwać będziemy do końca grudnia 2018. Publikacje spełniające wymagania czasopisma, są redagowane na początku roku i po uzyskaniu pozytywnych recenzji (blind review) ukażą się do końca sierpnia 2019 r.

 

Uczestnicy konferencji mogą skorzystać z możliwości taniego zakwaterowania w hotelu znajdującym się w pobliżu  instytutu (10 min. drogi na pieszo)

"CS NATURA TOUR" Sp. z o.o.

  Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Wrocław

  ul. Boczna 12

Ceny dla uczestników konferencji:

Cena za miejsce  w pokoju 2, 3 osobowym  60 zł /os,

·         Cena za pokój 1-osobowy   95 zł/os

·         Rezerwacja na hasło TALENTY

·         Goście płacą sami za siebie

·         Możliwość śniadań 20 zł/os

rezerwacje przyjmuje Pani Małgorzata Nałęcz  m.nalecz@csid.pl

 

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w konferencji oraz do śledzenia naszej strony internetowej https://sites.google.com/site/konferencjatalenty/ oraz profilu na facebooku https://www.facebook.com/konferencjatalenty/

Wszelkie pytania kierować można na skrzynkę mailową sekretarza konferencji sekretarztalentow@gmail.com lub wysyłać w wiadomości prywatnej na facebooku na stronie konferencji.

 

dr Aleksander Kobylarek, przewodniczący komitetu naukowego

 

 

 

 

Fanpage na facebooku

https://www.facebook.com/konferencjatalenty/

 

Komitet Naukowy konferencji TALENTY

dr Aleksander Kobylarek, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. Kateryna Ostrovska, Instytut Psychologii Uniwersytetu Lwowskiego

prof. Ihor Ostrovski, Politechnika Lwowska

dr hab. Piotr Sorokowski, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wroclawskiego

dr Ewa Jurczyk Romanowska, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Luba Jakubowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Wittelona w Legnicy

dr Joanna Golonka- Legut, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Jacek Gulanowski, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Aleksandra Marcinkiewicz- Wilk, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 

Komitet organizacyjny (skład jest ustalany)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>