TALENTY 2020 (PL)

Szanowni Państwo,

działające przy Uniwersytecie Wrocławskim Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf we współpracy z Fundacją Pro Scientia Publica oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

XV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY 2020

która odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2020 r. na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz/lub w wybranym centrum szkoleniowym we Wrocławiu.

Konferencja służyć ma promowaniu młodych talentów naukowych, ale też idei badań i analiz interdyscyplinarnych. Do udziału zapraszamy szczególnie najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także asystentów, młodych adiunktów i wykładowców.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą edukację oraz jej związki z kulturą, psychologią i społeczeństwem,  a także z innymi dziedzinami nauki. Do udziału zapraszamy przedstawicieli pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych, na przykład psychologii, filozofii, historii, socjologii, ekonomii, zarządzania, filologii, politologii.

Teksty wystąpień, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, są publikowane w czasopiśmie „Ogrody Nauk i Sztuk” (www.ogrodynauk.pl), które w 2019 roku zostało włązcone do bazy danych ERIH+). Najlepsze teksty mają szanse trafić w postaci tłumaczeń do międzynarodowego czasopisma „Journal of Education Culture and Society” (www.jecs.pl), znajdującym się od marca 2019 r. na Web of Science (w bazie Emerging Sources Citation Index) i bedącym jednym z najlepszych polskich czasopism naukowych. O tym specjalnym wyróżnieniu decyduje  redaktor naczelny. Wszystkie artykuły publikowane są w wersji papierowej i jednocześnie online (co zwiększa szanse na cytowanie) oraz otrzymują unikalny numer DOI, będący dodatkowym certyfikatem jakości naukowej tekstu. Każda osoba, która wyśle swój tekst do publikacji, dostanie szczegółową informację zwrotną oraz szansę na poprawienie tekstu lub zgłoszenie nowego w przypadku definitywnego odrzucenia przez recenzentów.

W tym roku zdecydowaliśmy się na zorganizowanie konferencji online w TEAMSach oraz zrezygnowaliśmy z warsztatów.

Każda osoba prezentująca swoje wystąpienie uzyska certyfikat uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem wystąpienia należy przesłać do końca października 2020 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

formularz rejestracyjny

Opłatę konferencyjną w wysokości 170 zł dla studentów i doktorantów lub 300 zł dla pozostałych uczestników oraz/ lub opłatę za udział w warsztatach w wysokości 165 zł dla studentów i doktorantów lub 330 zł dla pozostałych uczestników należy wnieść w październiku 2020 r. na konto fundacji Pro Scientia Publica z dopiskiem „Konferencja TALENTY”.

Dane do przelewu:

Fundacja Pro Scientia Publica

ul. Redycka 37, 51-169 Wrocław

numer rachunku: 39 2130 0004 2001 0536 2769 0001

Na pełną wersję tekstu przygotowanego do druku oczekiwać będziemy do końca grudnia 2020 roku. Publikacje spełniające wymagania czasopisma, są redagowane na początku roku i po uzyskaniu pozytywnych recenzji (blind review) ukażą się do końca sierpnia 2021 r.

 

Uczestnicy konferencji mogą skorzystać z możliwości taniego zakwaterowania w hotelu znajdującym się w pobliżu  Instytutu Psychologii, ktory jest współorganizatorem konferencji (10 min. drogi na pieszo)

"CS NATURA TOUR" Sp. z o.o.

  Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Wrocław

  ul. Boczna 12

Ceny dla uczestników konferencji zostaną podane w październiku 2020 r.

 

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w konferencji oraz do śledzenia naszego profilu na facebooku https://www.facebook.com/konferencjatalenty/

Wszelkie pytania kierować można na skrzynkę mailową sekretarza konferencji sekretarztalentow@gmail.com lub wysyłać w wiadomości prywatnej na facebooku na stronie konferencji.

 

dr Aleksander Kobylarek, przewodniczący komitetu naukowego

 

 

Komitet Naukowy konferencji TALENTY

 

dr Aleksander Kobylarek, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

 

prof. Kateryna Ostrovska, Instytut Psychologii Uniwersytetu Lwowskiego

prof. Ihor Ostrovski, Politechnika Lwowska

dr hab. Piotr Sorokowski, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wroclawskiego

dr Ewa Jurczyk Romanowska, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Luba Jakubowska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr Joanna Golonka- Legut, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Jacek Gulanowski, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Aleksandra Marcinkiewicz- Wilk, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego