TALENTY 2023

Szanowni Państwo,

działające przy Uniwersytecie Wrocławskim Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf we współpracy z Fundacją Pro Scientia Publica oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

XVIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY 2023

która odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2023 r. na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz/lub w wybranym centrum szkoleniowym we Wrocławiu.

Konferencja służyć ma promowaniu młodych talentów naukowych, ale też idei badań i analiz interdyscyplinarnych. Do udziału zapraszamy szczególnie najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także asystentów, młodych adiunktów i wykładowców.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą edukację oraz jej związki z kulturą, psychologią i społeczeństwem,  a także z innymi dziedzinami nauki. Do udziału zapraszamy przedstawicieli pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych, na przykład psychologii, filozofii, historii, socjologii, ekonomii, zarządzania, filologii, politologii.

Teksty wystąpień, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, są publikowane w czasopiśmie „Ogrody Nauk i Sztuk” (www.ogrodynauk.pl), które w 2019 roku zostało włączone do bazy danych ERIH+). Najlepsze teksty mają szanse trafić w postaci tłumaczeń do międzynarodowego czasopisma „Journal of Education Culture and Society” (www.jecs.pl), znajdującym się od marca 2019 r. na Web of Science (w bazie Emerging Sources Citation Index) a od 2023 r. w Scopusie i bedącym jednym z najlepszych polskich czasopism naukowych. O tym specjalnym wyróżnieniu decyduje  redaktor naczelny. Wszystkie artykuły publikowane są w wersji papierowej i jednocześnie online (co zwiększa szanse na cytowanie) oraz otrzymują unikalny numer DOI, będący dodatkowym certyfikatem jakości naukowej tekstu. Każda osoba, która wyśle swój tekst do publikacji, dostanie szczegółową informację zwrotną oraz szansę na poprawienie tekstu lub zgłoszenie nowego w przypadku definitywnego odrzucenia przez recenzentów.

W tym roku zdecydowaliśmy się na zorganizowanie konferencji przede wszystkim online w TEAMSach. Możliwa jest jednak również sekcja stacjonarna przy odpowiedniej ilości zainteresoanych.

Każda osoba prezentująca swoje wystąpienie otrzyma materiały konferencyjne oraz uzyska certyfikat uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej.

W programie konferencji, oprócz wystąpień plenarnych i obrad w sekcjach, znajdują się warsztaty w zakresie redagowania tekstów naukowych, które poprowadzą doświadczeni redaktorzy naszych czasopism naukowych. Warsztaty pozwolą na zapoznanie się ze szczegółowymi wymaganiami stawianymi tekstom naukowym publikowanym w naszych czasopismach i pomogą uniknąć podstawowych błędów eliminujących zgłaszane teksty już na samym początku. Doświadczenie pokazuje, że warsztaty te są niezwykle przydatne zarówno dla debiutantów, jak i autorów mających już na swoim koncie pierwsze publikacje. Jeśli chęć uczestnictwa wyrazi więcej niż 10 osób, to warsztaty zostaną przeprowadzone  w pierwszym dniu konferencji. Istnieje możliwość uczestniczenia w warsztatach przez osoby nieuczestniczące w obradach konferencji.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma certyfikat potwierdzający udział, a osoba prezentująca swoje wystąpienie uzyska certyfikat uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem wystąpienia należy przesłać do końca maja 2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

formularz rejestracyjny

Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł dla studentów i doktorantów lub 500 zł dla pozostałych uczestników oraz/ lub opłatę za udział w warsztatach w wysokości 400 zł dla studentów i doktorantów lub 800 zł dla pozostałych uczestników należy wnieść w październiku 2023 r. na konto fundacji Pro Scientia Publica z dopiskiem „Konferencja TALENTY 2023”.

 

Dane do przelewu:

Fundacja Pro Scientia Publica

ul. Redycka 37, 51-169 Wrocław

numer rachunku: 39 2130 0004 2001 0536 2769 0001

Na pełną wersję tekstu przygotowanego do druku oczekiwać będziemy do końca stycznia 2024 roku. Publikacje spełniające wymagania czasopisma, są redagowane na początku roku i po uzyskaniu pozytywnych recenzji (blind review) ukażą się w czasie wakacji lipiec/sierpień.

 

 

księga abstraktów

 

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w konferencji oraz do śledzenia naszego profilu na facebooku https://www.facebook.com/konferencjatalenty/

Wszelkie pytania kierować można na skrzynkę mailową sekretarza konferencji sekretarztalentow@gmail.com lub wysyłać w wiadomości prywatnej na facebooku na stronie konferencji.

 

dr Aleksander Kobylarek, przewodniczący komitetu naukowego

 

 

Komitet Naukowy konferencji TALENTY

 

dr Aleksander Kobylarek, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

 

prof. Kateryna Ostrovska, Instytut Psychologii Uniwersytetu Lwowskiego

prof. Ihor Ostrovski, Politechnika Lwowska

dr hab. Piotr Sorokowski, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wroclawskiego

dr Ewa Jurczyk Romanowska, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Luba Jakubowska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr Joanna Golonka- Legut, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>