KA2 – Strategic Partnerships in Adult Education New methods and forms of cybernetic security for seniors meeting in Čadca (Slovakia)

EN

The first international meeting of the KA2 – Strategic Partnerships in Adult Education “New methods and forms of cybernetic security for seniors” project took place from 11th to 14th December 2018 in Čadca, Slovakia, the headquarters of the project coordinator. The main aim of the project is to innovate and develop new forms of teaching methods in the education of seniors by focussing on cyber security, not only in the Internet but also on social networks, and reflecting the requirements for the necessary prevention of ever-increasing cyber attacks on seniors. In addition, the project aims at developing the media literacy skills of seniors’ educators, and creating an open and free international website where the results of the project can be shared, together with new experiences in the field of the practice and education of seniors on the safe use of modern technologies.

 

The meeting was an opportunity to become acquainted with the partner organizations: CPM- Prevention Youth Center from Slovakia (coordinator), ALVIT-inovace a vzdelavaní s.r.o. from the Czech Republic, INERCIA DIGITAL SL from Spain, Sinergia Sociale Cooperativa Sociale from Italy, and Fundacia Pro Scienta Publica from Poland. We shared our computer security experience and expertise in digital security, and also divided the tasks resulting from the project. In addition, we participated in a workshop on cyber security, especially in the following areas: social networks, entertainment, online gaming and earning a living. The meeting was also an opportunity to get to know the host country and take advantage of its charms, including the Christmas program of the town of Čadca. Polish team was representated by Aleksander Kobylarek and Dagna Budakiewicz

PL

W dniach 11-14.12.2018 r. w Čadca, na Słowacji, w siedzibie koordynatora projektu, odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektu KA2 – Partnerstwo strategiczne w edukacji dorosłych "Nowe metody i formy bezpieczeństwa cybernetycznego seniorów". Głównym celem projektu jest rozwój nowych form i metod nauczania użytecznych w edukacji seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w Internecie, zwłaszcza w kontekście portali społecznościowych, użytecznych w zapobieganiu stale rosnącym atakom cybernetycznym na seniorów. Ponadto projekt ma na celu rozwój umiejętności korzystania z mediów przez edukatorów pracujących z seniorami oraz stworzenie otwartej i bezpłatnej międzynarodowej strony internetowej, umożliwiającej dzielenie się wynikami projektu, ale też nowymi doświadczeniami w dziedzinie praktyki i edukacji seniorów w zakresie bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii.

Spotkanie było okazją do poznania się organizacji partnerskich: CPM- Prevention Youth Center ze Słowacji (koordynatora projektu), ALVIT-inovace a vzdelavaní s.r.o. z Czech, INERCIA DIGITAL SL z Hiszpanii, Sinergia Sociale Cooperativa Sociale z Włoch i Fundacji Pro Scienta Publica z Polski oraz wymiany doświadczenień w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dokonano również podziału zadań wynikających z projektu. Ponadto mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach na temat cyberbezpieczeństwa, w szczególności w obszarach portali społecznościowych, rozrywki, gier online i zarabiania przez internet. Spotkanie było również okazją do poznania goszczącego nas kraju i skorzystania z jego uroków, a wśród nich programu świątecznego miasta Čadca. Polski zespół reprezentowali Aleksander Kobylarek i Dagna Budakiewicz

This entry was posted in international projects. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>