MEETING 1.12.2016

We invite everyone interested in the work of Interdisciplinary Scientific Club ,,Variograf” this Thursday at 6.30 PM in Room 58, Institute of Pedagogy, ul. Dawida 1. We plan to evaluate the CONFERENCE TALENTS 2016 held on 25-26 November 2016. We will also plan further activities our Club. You are cordially invited! We see on Thursday

Zapraszam wszystkich zainteresowanych! Spotkanie w czwartek od 18.30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. Planujemy przygotowywać ewaluację Konferencji Talenty 2016, która odbyła się 25-26 XI 2016r. Będziemy również planować dalszą działalność Koła. Serdecznie zapraszam! Widzimy się w czwartek

This entry was posted in meeting. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>