Meeting 19.01.2017

We invite everyone interested in the work of Interdisciplinary Scientific Club ,,Variograf” this Thursday, 12th January, at 6.30 PM in Room 58, Institute of Pedagogy, ul. Dawida 1. Dr Luba Jakubowska will train us in APA (one of the standards of editing scientific texts). We will also elect the Secretary of the Conference ,,Talents 2017″ and verify (FINALLY) the responsibilities of the Authorities of the Club (sounds serious …). See you on Thursday !

Zapraszam wszystkich zainteresowanych! Spotkanie w czwartek 19 stycznia od 18.30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. Dr Luba Jakubowska poprowadzi dla nas szkolenie z APA (jeden ze standardów edytorskich tekstów naukowych). Będziemy również wybierać Sekretarz Konferencji ,,Talenty 2017” oraz weryfikować (OSTATECZNIE) obowiązki władz Koła (brzmi poważnie…). Widzimy się w czwartek!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>