Meeting 6.04.2017

I invite you to a meeting on Thursday (6.04.2017r.) around 6.30PM, room 58, Institute of Pedagogy, ul. David 1. At the next meeting, our colleague Aleksandra Neyman will present the topic “Image of women in the Polish feminist memes”. We will also talk about the questionnaire for the study ,,Changes in the motivation for studying” that will be conducted by Variograf. We will not have a meeting next week.

Zapraszam na spotkanie w czwartek (6.04.2017r.) o 18:30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. Na najbliższym zebraniu nasza koleżanka Aleksandra Neyman wystąpi z prezentacją ,,Obraz kobiety w polskich, feministycznych memach internetowych”. Będziemy też omawiać ankietę do badania ,,Zmiany motywacja w studiowaniu”, które będziemy realizować jako Variograf. W przyszłym tygodniu (tj. 13.04.2017r.) spotkania nie będzie.

This entry was posted in meeting. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>