JECS2018_2 published

The new issue of the JECS is already published!

https://jecs.pl/index.php/jecs

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ogrody Nauk i Sztuk 2018 published PL

W lipcu został opublikowany nowy numer rocznika "Ogrody Nauk i Sztuk" (v.8). W tym wydaniu znalazło się szczególnie dużo interesujących artykułów. Czasopismo nadal pozostaje dobrym miejscem na debiutancki artykuł studencki, jednak jego poziom zdecydowanie się podnosi. Coraz więcej również jest adiunktów i profesorów wśród publikujących tu autorów

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Journal of Education Culture and Society 2018 issue 1 published!

The new issue of the JECS is already published! We are still waiting for the Scopus evaluation! And we have still 13 points!

https://jecs.pl/index.php/jecs

Posted in Uncategorized | Leave a comment

XXV International Congress INFAD

Between April 28th and 30th we support the organization of the conference in the Institute of Psychology (Univeristy of Wrocław)

THE CURRENT WORLD: VALUES AND CHANGES. PSYCHOLOGY AND ITS ANSWERS

Thematic areas:

1.Developmental Psychology

2. Educational and Instructional Psychology

3.Positive Psychology

4. Health, Psycholoogy and Education

5.Technology and communication

6. Free topics

More information on the conference website in English and Spanish 

 

PROGRAM of the conference

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ECS2018 new poster

New poster for the Education Culture Society Conference edition 2018

 

ECS_2018_v02

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meeting 12.10

Variograf Scientific Club would like to invite all members and everyone interested in our work for the meeting which will take place in the room 32, Institute of Pedagogy, ul. Dawida 1, this Thursday 12.10 at 6.30PM

Członków IKN Variograf oraz wszystkich zainteresowanych jego działalnością zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie, które odbędzie się w czwartek 12.10 o godzinie 18:30 w sali 32

Posted in Uncategorized | Leave a comment

After ECS2017 conference

Lot of thx to all the people seriously engaged in organizing the conference. First of all to our secretary – Patrycja Karpińska and Luba Jakubowska, Aleksandra Marcinkiewicz- Wilk, Kamil Błaszczyński, Jacek Gulanowski, Beata Działa, Magda Rakiej, Sylwia Bokuniewicz, Jacek Skorupski, Agata Chmielarz and Kuba Majkowski.  Ist was a great success (as usually). We had finally 40 participants from 12 countries including USA, India, Australia, Russia and Iran (6 Polish academic centers and 22 from abroad)

 

Photos from the conference already avalible!   

link to the album

Posted in Uncategorized | Leave a comment

1.06.2017 Elections

We will see on Thursday (1.06.2017) around 6.30PM, room 58 of the Institute of Pedagogy, ul. David 1. At the next meeting we will select new authorities for next year. Presence of all members of the Club is mandatory.

 

Widzimy się w czwartek (1.06.2017r.) o 18:30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. Na najbliższym zebraniu będziemy wybierać nowe władze na przyszły rok. Obecność wszystkich członków Koła obowiązkowa.

Posted in meeting, Uncategorized | Leave a comment

Meeting 11.05.2017

I invite you to the meeting on Thursday (11.05.2017) around 6.30PM, room 58, Institute of Pedagogy, ul. David 1. At the next meeting Jacek Skorupski will present the topic ,,Developmental psychology in Marvel's films”.

 

Zapraszam na spotkanie w czwartek (11.05.2017r.) o 18:30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. Na najbliższym zebraniu Jacek Skorupski zaprezentuje temat ,,Psychologia rozwojowa w filmach Marvela”.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

I invite you to the meeting on Thursday (20.04.2017) around 6.30PM, room 58, Institute of Pedagogy, ul. David 1. At the next meeting Łukasz Kaszkowiak will present the topic "Universal Mannerism". Heated discussion guaranteed

Posted in meeting | Leave a comment