Meeting 6.04.2017

I invite you to a meeting on Thursday (6.04.2017r.) around 6.30PM, room 58, Institute of Pedagogy, ul. David 1. At the next meeting, our colleague Aleksandra Neyman will present the topic “Image of women in the Polish feminist memes”. We will also talk about the questionnaire for the study ,,Changes in the motivation for studying” that will be conducted by Variograf. We will not have a meeting next week.

Zapraszam na spotkanie w czwartek (6.04.2017r.) o 18:30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. Na najbliższym zebraniu nasza koleżanka Aleksandra Neyman wystąpi z prezentacją ,,Obraz kobiety w polskich, feministycznych memach internetowych”. Będziemy też omawiać ankietę do badania ,,Zmiany motywacja w studiowaniu”, które będziemy realizować jako Variograf. W przyszłym tygodniu (tj. 13.04.2017r.) spotkania nie będzie.

Posted in meeting | Leave a comment

Meeting 30.03.2017

I invite you to a meeting on Thursday (30.03.2017r.) around 6.30PM, room 58, Institute of Pedagogy, ul. David 1. At the next meeting our colleague Angelika Lesiewicz will present the topic “Music therapy in school and out-of-school education”. We will also create a questionnaire for the study “Changes in the motivation forstudying” that will be conducted by Variograf.

Zapraszam na spotkanie w czwartek (30.03.2017r.) o 18:30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. Na najbliższym zebraniu nasza koleżanka Angelika Lesiewicz wystąpi z prezentacją ,,Muzykoterapia w edukacji szkolnej i pozaszkolnej”. Będziemy też tworzyć ankietę do badania ,,Zmiany motywacja w studiowaniu”, które będziemy realizować jako Variograf.

Posted in meeting | Leave a comment

Meeting 16.03.2017

We invite everyone interested in the work of the Interdisciplinary Scientific Club ,,Variograf” to a meeting this Thursday at 6.30PM in Room 58a, Institute of Pedagogy, ul. Dawida 1. We will not have a meeting next week.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych naszą działalnością. Spotkanie w czwartek od 18.30 w sali 58a Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. W przyszłym tygodniu (tj. 23.03.2017r.) spotkania nie będzie.

Posted in meeting | Leave a comment

Meeting 9.03.2017

We invite everyone interested in the work of the Interdisciplinary Scientific Club ,,Variograf” this Thursday at 6.30PM, Room 58, Institute of Pedagogy, ul. Dawida 1.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych naszą działalnością. Spotkanie w czwartek (9.03.2017r.) o 18:30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1

Posted in meeting, Uncategorized | Leave a comment

Education Culture Society Conference 2017 new deadline for articles

Ladies and gentleman,
We would like to announce that we have extended the deadline for submitting abstracts and articles for the 4th Education Culture Society international conference.
The new deadline for sending abstracts, full articles and paying conference fee is 31st March, 2017. Articles which will be sent before 31st March will be published in the second issue of Journal of Education Culture and Society. The second issue will still be published in print before the conference in September!
Please find more information about the conference here: http://variograf.uni.wroc.pl/conference/ecs2017/
Link to the application form: https://docs.google.com/forms/d/1Klly7FpLT0s9ExQ68VHtjuxHUNlHA9aGOk1_fBnu2gc/edit

With kindest regards,
ECS Team

Posted in conference | Leave a comment

Meeting 19.01.2017

We invite everyone interested in the work of Interdisciplinary Scientific Club ,,Variograf” this Thursday, 12th January, at 6.30 PM in Room 58, Institute of Pedagogy, ul. Dawida 1. Dr Luba Jakubowska will train us in APA (one of the standards of editing scientific texts). We will also elect the Secretary of the Conference ,,Talents 2017″ and verify (FINALLY) the responsibilities of the Authorities of the Club (sounds serious …). See you on Thursday !

Zapraszam wszystkich zainteresowanych! Spotkanie w czwartek 19 stycznia od 18.30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. Dr Luba Jakubowska poprowadzi dla nas szkolenie z APA (jeden ze standardów edytorskich tekstów naukowych). Będziemy również wybierać Sekretarz Konferencji ,,Talenty 2017” oraz weryfikować (OSTATECZNIE) obowiązki władz Koła (brzmi poważnie…). Widzimy się w czwartek!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meeting 12.01.2017

We invite everyone interested in the work of Interdisciplinary Scientific Club ,,Variograf” this Thursday, 12th January, at 6.30 PM in Room 58, Institute of Pedagogy, ul. Dawida 1. There will be presentation ,,Stages questionnaire design” present us by dr Luba Jakubowska. We will also plan further activities our Club. See you on Thursday

Zapraszam wszystkich zainteresowanych! Spotkanie w czwartek 12 stycznia od 18.30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. Prezentację ,, Etapy projektowania kwestionariusza” przedstawi dla nas dr Luba Jakubowska. Będziemy również planować dalszą działalność Koła. Serdecznie zapraszam! Widzimy się w czwartek

Posted in meeting | Leave a comment

Meeting 15.12.2016

I invite you all to the Christmas meeting of Interdisciplinary Scientific Club ,,Variograf “. We will have a good time with some sweets at our last meeting this year. We meet this Thursday at 5.30 PM (15 XII 2016r.) in room 58, Institute of Pedagogy, Davida 1.

Zapraszam wszystkich na spotkanie wigilijne Interdyscyplinarnego Koła Naukowego ,,Variograf”. Będziemy miło spędzać czas przy smakołykach na ostatnim w tym roku zebraniu naszego Koła. Spotkanie w czwartek (15 XII 2016r.) o 18.30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1.

Sylwia Bokuniewicz

Posted in meeting | Leave a comment

Meeting 8.12.2016

We invite everyone interested in the work of Interdisciplinary Scientific Club ,,Variograf” this Thursday, 8th December, at 6.30 PM in Room 58, Institute of Pedagogy, ul. Dawida 1. There will be workshops entitled “How to write a good abstract” led by Patrycja Karpińska.
You are cordially invited!
See you on Thursday

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych!
Spotkanie w czwartek 8 grudnia od 18.30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1.
Warsztaty zatytułowane “Jak napisać dobry abstrakt?” poprowadzi dla nas Patrycja Karpińska.
Serdecznie zapraszam!
Widzimy się w czwartek

Posted in meeting | Leave a comment

MEETING 1.12.2016

We invite everyone interested in the work of Interdisciplinary Scientific Club ,,Variograf” this Thursday at 6.30 PM in Room 58, Institute of Pedagogy, ul. Dawida 1. We plan to evaluate the CONFERENCE TALENTS 2016 held on 25-26 November 2016. We will also plan further activities our Club. You are cordially invited! We see on Thursday

Zapraszam wszystkich zainteresowanych! Spotkanie w czwartek od 18.30 w sali 58 Instytutu Pedagogiki, ul. Dawida 1. Planujemy przygotowywać ewaluację Konferencji Talenty 2016, która odbyła się 25-26 XI 2016r. Będziemy również planować dalszą działalność Koła. Serdecznie zapraszam! Widzimy się w czwartek

Posted in meeting | Leave a comment